Thursday, July 11News That Matters

Finans terimleri – Finansal Terimler Sözlüğü

Finans terimleri / Finansın terimleri / Finansın temel terimleri

Finansın karmaşık ortamında, temel terimleri kavramak hem deneyimli yatırımcılar hem de finansal yolculuğa çıkanlar için vazgeçilmezdir. Bu terimler, piyasaların, yatırımların ve ekonomik sistemlerin dinamiklerine ilişkin içgörüler sunarak finansal okuryazarlığın yapı taşları olarak hizmet eder. İster kişisel mali durumunuzla ilgileniyor olun, ister yatırım stratejilerini araştırıyor ya da kurumsal raporların şifrelerini çözüyor olun, finansal terminolojiyi kapsamlı bir şekilde anlamak, ekonomik karmaşıklıkların engin denizinde güvenilir bir pusulaya sahip olmaya benzer.

Finans terimleri
Finans terimleri

Finans terimleri listesi

Varlık

Bir bireyin, şirketin veya ülkenin gelecekte fayda sağlayacağı beklentisiyle sahip olduğu veya kontrol ettiği değerli her şey.

Yükümlülük

Bir kişinin, şirketin veya devletin başka bir tarafa borçlu olduğu mali yükümlülük veya borç.

Özkaynak

Bir şirketteki hisselerle temsil edilen sahiplik payı.

Gelir

Ücret, maaş veya yatırım yoluyla kazanılan para.

Gider

Gelir elde etmek veya faaliyetleri sürdürmek için katlanılan maliyet.

Bütçe

Belirli bir dönem boyunca beklenen gelir ve giderleri özetleyen mali plan.

Nakit Akışı

Tipik olarak belirli bir zaman aralığında ölçülen, bir işletmeye giren ve çıkan para hareketi.

Bilanço

Bir şirketin belirli bir zamandaki varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını gösteren mali tablo.

Kâr ve Zarar Tablosu (P&L)

Belirli bir zaman diliminde, genellikle bir mali çeyrek veya yıl boyunca gerçekleşen gelirleri, maliyetleri ve giderleri özetleyen bir mali tablo.

Yatırımın Geri Dönüşü (ROI)

Net kârın yatırımın ilk maliyetine oranı olarak hesaplanan, bir yatırımın kârlılığının ölçüsü.

Faiz Oranı

Borç para almanın maliyeti, genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Kredi Puanı

Bir kişinin kredi geçmişine ve diğer finansal davranışlarına dayalı olarak kredi itibarının sayısal bir gösterimi.

Çeşitlendirme

Riski azaltmak için yatırımları farklı varlıklara yaymak.

Portföy

Bir birey veya kurum tarafından tutulan yatırımlar topluluğu.

Temettü

Bir şirket tarafından hissedarlarına genellikle nakit veya ek hisse şeklinde yapılan ödeme.

Enflasyon

Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinin yükselme ve satın alma gücünü aşındırma oranı.

Amortisman

Bir varlığın değerinin zaman içinde azalması.

Likidite

Bir varlığın nakde dönüştürülebilme kolaylığı.

Boğa Piyasası

Yükselen fiyatlarla karakterize edilen bir finansal piyasa.

Ayı Piyasası

Düşen fiyatlarla karakterize edilen bir finansal piyasa.

Yatırım Fonu

Akredite bireylerden veya kurumsal yatırımcılardan sermaye toplayan ve çeşitli varlıklara yatırım yapan bir yatırım fonu.

401(k)

Bir işveren tarafından desteklenen ve çalışanların maaşlarının bir kısmına vergi öncesi bazda katkıda bulunmalarına olanak tanıyan bir emeklilik tasarruf planı.

Yatırım Fonu

Çeşitlendirilmiş bir hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetler portföyüne yatırım yapmak için birden fazla yatırımcıdan fon toplayan bir yatırım aracı.

Borsa Yatırım Fonu (ETF)

Hisseleri bir borsada alınıp satılabilen bir tür yatırım fonu ve borsada işlem gören ürün.

Türev

Değeri bir dayanak varlığın, endeksin veya oranın performansından türetilen bir finansal sözleşme.

Finansın terimleri neden önemli?

Bu derleme; varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar gibi temel kavramlardan boğa ve ayı piyasaları, türevler ve çeşitlendirme gibi karmaşık piyasa dinamiklerine kadar uzanan temel finansal terimleri içermektedir. Finans dünyasına daldıkça bu terimler size yol gösterecek, bilinçli kararlar almanızı, riskleri değerlendirmenizi ve fırsatları yakalamanızı sağlayacak.

İster bir bilançoyu deşifre ediyor, ister enflasyonun etkisini değerlendiriyor ya da farklı yatırım araçlarının yararlarını düşünüyor olun, bu koleksiyon becerikli bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Piyasaların dalgalandığı ve ekonomik manzaraların değiştiği sürekli gelişen finans dünyasında, kendinizi sağlam bir kelime dağarcığı ile donatmak paha biçilmez bir varlık haline gelir. Bu finansal terminoloji keşfine çıkın ve finansal alanın karmaşıklıklarında güven ve zeka ile gezinmek için kendinizi güçlendirin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *