Yükümlülük ne demek? - FİNANSDERGİSİ.COM

Yükümlülük ne demek?

Yükümlülük / Yükümlülük ne demek? / Yükümlülük anlam

Finans alanında yükümlülük, bir bireyin, şirketin veya kuruluşun başka bir tarafa borçlu olduğu mali bir yükümlülük veya borç anlamına gelir. Yükümlülükler esasen bir işletmenin varlıklarına karşı taleplerdir ve gelecekteki bir tarihte ödenmesi veya kapatılması gereken para miktarını temsil eder. Gelir tablosu ve nakit akış tablosu ile birlikte üç temel mali tablodan biri olan bilançonun önemli bir bileşenidir.

İşte yükümlülükler hakkında anlaşılması gereken kilit noktalar:

Yükümlülük Türleri

  • Cari Yükümlülükler: Kısa bir zaman dilimi içinde, genellikle bir yıl içinde ödenmesi beklenen yükümlülüklerdir. Örnekler arasında kısa vadeli krediler, ödenecek hesaplar ve tahakkuk eden giderler yer alır.
  • Uzun Vadeli Yükümlülükler: Mevcut faaliyet döngüsünün veya bir yılın ötesine uzanan borçlar ve yükümlülükler. Örnekler arasında uzun vadeli krediler, ödenecek tahviller ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri yer alır.

Amaç ve Nitelik

Yükümlülükler çeşitli finansal işlem ve faaliyetlerden kaynaklanır. Örneğin, bir şirket borç aldığında, borcu geri ödemek için bir yükümlülük altına girer. Benzer şekilde, kredili mal veya hizmet satın alındığında, ödenecek tutar ödenene kadar bir yükümlülük haline gelir.

Muhasebe İşlemi

Yükümlülükler, bir şirketin belirli bir zamandaki mali durumunun anlık görüntüsünü sağlayan bilançoya kaydedilir. Genellikle ödenmeleri beklenen zaman dilimine göre cari veya uzun vadeli olarak kategorize edilirler.

Yükümlülük Örnekleri

  • Ödenecek Hesaplar: Kredili olarak satın alınan mal ve hizmetler için tedarikçilere veya satıcılara borçlu olunan tutarlar.
  • Ödenecek Krediler: Ödünç alınan fonlar için kredi verenlere veya finansal kuruluşlara borçlu olunan tutarlar.
  • Tahakkuk Eden Borçlar: Maaşlar ve kamu hizmetleri gibi tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş giderler için borçlanılan tutarlar.
  • Ödenecek Tahviller: Bir şirket veya devlet kuruluşu tarafından ihraç edilen uzun vadeli borç senetleri.

Mali Sağlık Üzerindeki Etkisi

Borçlar, ihtiyatlı bir şekilde yönetildiğinde, faaliyetlerin ve büyümenin finansmanı için gerekli olabilir. Ancak, aşırı veya kötü yönetilen yükümlülükler finansal riskler oluşturabilir ve bir işletmenin kredi itibarını etkileyebilir.

Borç-Özkaynak Oranı

Borç-özkaynak oranı, bir şirketin toplam borcunu toplam özkaynaklarıyla karşılaştıran finansal bir ölçüttür. Özkaynağa göre borçtan gelen finansman oranı hakkında bilgi sağlar ve bir şirketin kaldıraç ve finansal riskini değerlendirmek için kullanılır.

Bir şirketin mali yükümlülükleri, likidite durumu ve genel mali sağlığı hakkında bilgi sağladığından, borçların anlaşılması yatırımcılar, analistler ve finans uzmanları için çok önemlidir. Bir işletmenin finansal taahhütlerini yerine getirme kabiliyetini değerlendirirken yükümlülüklerin hem miktarını hem de niteliğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

One thought on “Yükümlülük ne demek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *