Portföy - FİNANSDERGİSİ.COM

Portföy

Portföy

Finans bağlamında portföy, bir birey, kurum veya kuruluşun sahip olduğu finansal varlıkların bir koleksiyonunu ifade eder. Bu varlıklar, hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, borsa yatırım fonları (ETF’ler), gayrimenkul, nakit ve diğer yatırım araçları gibi çok çeşitli finansal araçları içerebilir. Bir portföy oluşturmanın amacı, yatırımcının finansal hedeflerine, risk toleransına ve zaman ufkuna göre getirileri optimize etmeye çalışırken çeşitlendirme sağlamak ve riski yönetmektir.

Portföy

İşte portföylerle ilişkili temel unsurlar ve kavramlar

Çeşitlendirme

Çeşitlendirme, herhangi bir yatırımdaki düşük performansın genel portföy üzerindeki etkisini azaltmak için yatırımları farklı varlık sınıflarına ve menkul kıymetlere yaymayı içerir. Buradaki fikir, çeşitli yatırımların elde tutulmasıyla, bazı varlıkların olumlu performansının diğerlerinin olumsuz performansını dengeleyebileceğidir.

Varlık Tahsisi

Varlık tahsisi, bir portföydeki varlık sınıflarının (örneğin, hisse senetleri, tahviller, nakit) karışımını belirleme sürecidir. Bu, yatırımcının risk toleransına, yatırım hedeflerine ve zaman ufkuna bağlı olan kritik bir karardır. İyi dengelenmiş bir varlık dağılımı, riskin yönetilmesine ve potansiyel getirilerin artırılmasına yardımcı olabilir.

Risk ve Getiri

Yatırımcılar genellikle risk ve getiri arasında bir değiş tokuşla karşı karşıya kalırlar. Daha yüksek riskli yatırımlar daha yüksek getiri potansiyeli sunabilir, ancak aynı zamanda daha büyük bir kayıp olasılığı da vardır. Bir portföyün risk profili, içinde tutulan varlıkların türlerinden ve oranlarından etkilenir.

Yatırım Hedefleri

Portföyler, sermaye kazancı, gelir elde etme veya her ikisinin bir kombinasyonu gibi belirli yatırım hedeflerini karşılamak üzere uyarlanır. Farklı yatırımcıların farklı hedefleri olabilir ve portföyler buna göre oluşturulur.

Portföy Yönetimi

Portföy yönetimi, portföyün yatırımcının hedefleri ve piyasa koşulları ile uyumlu kalmasını sağlamak için sürekli olarak izlenmesini ve ayarlanmasını içerir. Bu, istenen varlık dağılımını korumak için portföyün yeniden dengelenmesini veya ekonomik ve piyasa eğilimlerine dayalı stratejik değişiklikler yapılmasını içerebilir.

Karşılaştırma

Yatırımcılar, yatırımlarının daha geniş piyasaya göre ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmek için genellikle portföylerinin performansını piyasa endeksleri gibi ilgili karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırırlar.

Likidite

Bir portföyün likiditesi, varlıklarının önemli fiyat dalgalanmalarına neden olmadan piyasada alınıp satılabilmesinin kolaylığını ifade eder. Likidite hususları, özellikle fonlarına kısa vadede erişmesi gerekebilecek yatırımcılar için önemlidir.

Modern Portföy Teorisi (MPT)

Harry Markowitz tarafından geliştirilen MPT, çeşitlendirmenin önemini ve risk ile getiri arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir çerçevedir. MPT’ye göre yatırımcılar, belirli bir risk seviyesi için maksimum beklenen getiriyi veya belirli bir beklenen getiri seviyesi için minimum riski temsil eden etkin sınıra dayalı olarak portföylerini optimize etmeye çalışmalıdır.

İyi çeşitlendirilmiş ve stratejik olarak dengeli bir portföy oluşturmak, yatırımcıların risk toleransları ve zaman ufuklarıyla uyumlu bir şekilde riski yönetirken finansal hedeflerine doğru ilerlemelerine yardımcı olan sağlam finansal planlamanın önemli bir yönüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *