Thursday, July 11News That Matters

Yatırım Getirisi (ROI)

Yatırım Getirisi (ROI), bir yatırımın maliyetine göre karlılığını değerlendiren finansal bir metriktir. Yüzde olarak ifade edilir ve bir yatırımın başarısını değerlendirmek için finans ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür.

Yatırım Getirisi (ROI)

Yatırım Getirisi Formülü

ROI = Yatırımdan Elde Edilen Net Kar / Yatırım Maliyeti x 100

Formülün Bileşenleri

 • Yatırımdan Elde Edilen Net Kâr
  • Bu, belirli bir dönem boyunca yatırım tarafından elde edilen toplam kardır.
  • Yatırımın başlangıç maliyetinin yatırımın nihai değerinden çıkarılmasıyla hesaplanır.
  • Net Kar = Yatırımın Nihai Değeri – Yatırımın Maliyeti
 • Yatırım Maliyeti
  • Bu, belirli bir varlığa, projeye veya girişime yatırılan toplam para miktarını temsil eder.
  • İlk maliyetin yanı sıra yatırım döneminde ortaya çıkan ek maliyetleri de içerir.
  • Esasen yatırımla ilişkili sermaye harcaması veya gideridir.

Yorumlama

 • Pozitif ROI: Pozitif bir ROI, yatırımın kâr getirdiğini gösterir. Yüzde ne kadar yüksek olursa, yatırım o kadar karlı kabul edilir.
 • Negatif ROI: Negatif bir ROI, yatırımdan zarar edildiğini gösterir. Genel olarak yatırımcılar, yatırımlarının başlangıç maliyetinin üzerinde getiri sağladığından emin olmak için pozitif ROI’leri hedefler.

Anahtar Noktalar

 1. Yüzde Formatı: ROI, farklı yatırımlar arasında kolayca karşılaştırılabilecek standart bir ölçü sağlamak için tipik olarak yüzde olarak ifade edilir.
 2. Kıyaslama: Yatırımcılar ROI’yi genellikle farklı yatırım fırsatlarının karlılığını karşılaştırmak ve yatırım portföylerinin genel performansını değerlendirmek için kullanırlar.
 3. Sınırlamalar: ROI faydalı bir ölçüt olsa da sınırlamaları vardır. Paranın zaman değerini, yatırımın süresini veya ilgili riskleri dikkate almaz. Bu nedenle, kapsamlı bir analiz için ROI’nin yanı sıra diğer finansal ölçütlerin de dikkate alınması tavsiye edilir.
 4. Sektörel Varyanslar: Farklı sektörler ve yatırım türleri, iyi bir yatırım getirisi için farklı ölçütlere sahip olabilir. Belirli bir bağlamdaki normları ve beklentileri anlamak çok önemlidir.

Örnek

Bir hisse senedine 10.000 $ yatırım yaptığınızı ve bir yıl sonra yatırımınızın değerinin 12.000 $ olduğunu varsayalım. Net kar 12.000$ – 10.000$ = 2.000$’dır. ROI formülünü kullanarak:

ROI = $2,000/$10,000 x 100 = 20%

Bu örnekte ROI %20’dir ve ilk yatırımdan %20 getiri elde edildiğini gösterir.

Sonuç

ROI, yatırımların karlılığını değerlendirmek için temel bir ölçüttür ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur. Farklı yatırım fırsatlarından elde edilen getirileri ölçmek ve karşılaştırmak için standart bir yol sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *