Faiz oranı - FİNANSDERGİSİ.COM

Faiz oranı

Faiz oranı

Faiz oranı, bir borç veren tarafından bir borçluya para kullanımı için uygulanan ve genellikle yıllık yüzde oranı (APR) olarak ifade edilen bir yüzde oranıdır. Faiz oranları finansın temel bir unsurudur ve çeşitli finansal işlemlerde, yatırımlarda ve ekonomi politikalarında çok önemli bir rol oynar.

Faiz oranı

Faiz Oranı Türleri:

 • Nominal Faiz Oranı:
  • Enflasyona göre ayarlama yapılmadan belirtilen orandır. Enflasyonun etkisi hesaba katılmadan önce bir kredi veya yatırımdan alınan veya kazanılan faiz miktarını temsil eder.
 • Reel Faiz Oranı:
  • Enflasyona göre ayarlanır. Bir kredi veya yatırımdan kazanılan veya kaybedilen gerçek satın alma gücünü yansıtır. Reel faiz oranı, nominal faiz oranından enflasyon oranının çıkarılmasıyla hesaplanır.

Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler:

 • Enflasyon:
  • Enflasyon paranın satın alma gücünü aşındırır. Borç verenler genellikle faiz oranlarını beklenen enflasyonu telafi edecek şekilde ayarlar ve borç alanlar kredi ararken veya yatırım yaparken enflasyonu dikkate alır.
 • Merkez Bankası Politikaları:
  • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Federal Rezerv gibi merkez bankaları, genel ekonomiyi etkilemek için gösterge faiz oranlarını belirler. Bu oranlardaki değişiklikler borçlanma maliyetlerini, harcamaları ve yatırımları etkileyebilir.
 • Kredi Riski:
  • Kredi verenler, faiz oranını belirlemeden önce borçluların kredi itibarını değerlendirir. Yüksek kredi riskine sahip borçlular, artan temerrüt riskinin telafisi olarak daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabilirler.
 • Piyasa Güçleri:
  • Finansal piyasalardaki arz ve talep de faiz oranlarını etkiler. Kredi talebi yüksek olduğunda, faiz oranları yükselebilir ve bunun tersi de geçerlidir.
 • Ekonomik Koşullar:
  • Faiz oranları genellikle işsizlik oranları, GSYİH büyümesi ve ekonominin genel sağlığı dahil olmak üzere daha geniş ekonomik koşullardan etkilenir.

Faiz Oranı Araçlarının Türleri:

 • Basit Faiz:
  • Basit faiz, faiz faizi dikkate alınmadan sadece ilk anapara tutarı üzerinden hesaplanır. Kısa vadeli kredilerde yaygındır.
 • Bileşik Faiz:
  • Bileşik faiz, ilk anapara ve önceki dönemlerden birikmiş faiz üzerinden hesaplanır. Uzun vadeli kredilerde ve yatırımlarda yaygındır.
 • Sabit Faiz:
  • Sabit faiz oranı ile oran, kredinin veya yatırımın ömrü boyunca sabit kalır ve borçlular ve yatırımcılar için öngörülebilirlik sağlar.
 • Değişken (veya Ayarlanabilir) Faiz:
  • Değişken faiz oranı piyasa koşullarına bağlı olarak zaman içinde değişebilir. Borçlular faiz oranlarında periyodik olarak değişiklikler görebilirler.

Faiz oranın Çeşitli Finansal İşlemler Üzerindeki Etkisi:

 • Krediler:
  • Faiz oranları borçlanma maliyetini önemli ölçüde etkiler. Daha yüksek faiz oranları kredi maliyetini artırırken, daha düşük oranlar borçlanmayı daha uygun hale getirir.
 • Yatırımlar:
  • Yatırımcılar yatırım kararları verirken faiz oranlarını dikkate alırlar. Yüksek faiz oranları yatırımcıları sabit getirili menkul kıymetlere çekebilirken, düşük oranlar daha riskli varlıklara yatırımı teşvik edebilir.
 • Tasarruflar ve Mevduatlar:
  • Tasarruf hesapları, mevduat sertifikaları (CD’ler) ve diğer mevduat ürünlerinde sunulan faiz oranları tasarruf sahiplerinin getirilerini etkiler.
 • Tahvil Fiyatları:
  • Tahvil fiyatları ve faiz oranları arasında ters bir ilişki vardır. Faiz oranları yükseldiğinde, tahvil fiyatları tipik olarak düşer ve bunun tersi de geçerlidir.

Faiz oranlarını anlamak, ister borç almak, ister yatırım yapmak veya kişisel finansmanı yönetmek olsun, bilinçli finansal kararlar vermek için çok önemlidir. Hem bireysel hem de makroekonomik düzeylerde ekonomik faaliyeti ve para politikasını etkileyen önemli bir faktördür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *