Nakit akışı - FİNANSDERGİSİ.COM

Nakit akışı

Nakit akışı

Finans alanında “nakit akışı” terimi, paranın belirli bir süre boyunca bir işletmeye, projeye veya finansal ürüne girmesi veya çıkması anlamına gelir. Bir işletmenin likiditesi, ödeme gücü ve genel finansal sağlığı hakkında içgörü sağlayan, finansal analizde çok önemli bir ölçüttür. Bir kuruluşun kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Nakit akışı
Nakit akışı

Nakit Akışı Türleri:

İşletme Nakit Akışı (OCF):

OCF, bir şirketin normal iş operasyonları tarafından üretilen veya kullanılan nakdi temsil eder. Müşterilerden alınan nakit, tedarikçilere yapılan ödemeler, çalışan maaşları ve diğer operasyonel giderleri içerir. OCF, bir şirketin temel iş karlılığının önemli bir göstergesidir.

Yatırım Nakit Akışı

Bu kategori, mülk, ekipman veya yatırımlar gibi uzun vadeli varlıkların edinilmesi veya elden çıkarılmasıyla ilgili nakit işlemlerini içerir. Bu tür araştırma ve geliştirme harcamalarını da içerebilir.

Finansman Nakit Akışı

Finansman türü, şirketin sahipleri ve alacaklıları ile yapılan işlemleri açıklar. Hisse senedi çıkarma veya geri satın alma, temettü ödeme ve borç alma veya geri ödeme gibi faaliyetleri içerir. Bu bir şirketin nasıl finanse edildiği ve hissedarlarına nasıl değer kazandırdığı hakkında bilgi sağlar.

Pozitif ve Negatif Nakit Akışı

Pozitif Nakit Akışı

Nakit girişleri nakit çıkışlarını aştığında ortaya çıkar. Bir işletmenin harcadığından daha fazla nakit ürettiğini gösterir ve bu genellikle finansal sağlığın bir işaretidir. Pozitif, kuruluşların mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine, büyüme fırsatlarına yatırım yapmalarına ve rezerv oluşturmalarına olanak tanır.

Negatif Nakit Akışı

Nakit çıkışları nakit girişlerini aştığında ortaya çıkar. Geçici bir durum olsa da, kalıcı negatif nakit akışı likidite sorunları veya yüksek borç seviyeleri gibi finansal zorluklara işaret edebilir. Bu yaşayan kuruluşlar mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabilir.

Nakit Akışının Önemi

Likidite Yönetimi

Bir kuruluşun kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama ve günlük faaliyetlerini sürdürme kabiliyetinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Yatırım ve Genişleme

Pozitif , yeni projelere yatırım yapmak, faaliyetleri genişletmek veya varlık edinmek için finansal kapasite sağlar.

Borç Servisi

Borçların ödenmesi, faiz ödemelerinin yapılması ve kredi anaparalarının geri ödenmesi için çok önemlidir.

Yatırımcı ve Paydaş Güveni

Yatırımcılar, alacaklılar ve paydaşlar, bir kuruluşun finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini ölçmek için genellikle nakit akış tablolarına bakarlar.

Stratejik Karar Alma

Modellerinin anlaşılması, envanter seviyelerinin yönetilmesi, tedarikçi şartlarının müzakere edilmesi veya fiyatlandırma stratejilerinin ayarlanması gibi bilinçli stratejik kararların alınmasına yardımcı olur.

Üç kategoriye ayıran bir finansal tablo olan nakit akış tablosu, bir işletmenin nakit akış pozisyonunu değerlendirmek için birincil araçtır. Nakdin nasıl üretildiği ve kullanıldığına dair kapsamlı bir görünüm sağlayarak finansal planlama ve karar alma süreçlerine yardımcı olur.

Kanak

https://www.investopedia.com/terms/c/cashflow.asp#:~:text=Cash%20flow%20is%20the%20net,while%20money%20spent%20represents%20outflows.

One thought on “Nakit akışı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *