Varlık Ne Demek? - FİNANSDERGİSİ.COM

Varlık Ne Demek?

Varlık

Varlık / Varlık Ne Demek?

Varlık, bir bireyin, şirketin veya ülkenin gelecekte fayda sağlaması beklentisiyle sahip olduğu veya kontrol ettiği değerli herhangi bir şeyi ifade eder. Varlıklar çeşitli şekillerde olabilir ve tipik olarak iki ana kategoride sınıflandırılır: maddi ve maddi olmayan.

Maddi Varlıklar

 • Fiziksel Varlıklar: Bunlar fiziksel bir varlığa sahip olan maddi varlıklardır. Örnekler arasında gayrimenkuller, araçlar, makineler ve ekipmanlar yer alır.
 • Finansal Varlıklar: Bunlar, bir kişi veya kurumun mülkiyeti veya serveti üzerinde bir iddiayı temsil eden maddi varlıklardır. Örnek olarak hisse senetleri, tahviller ve nakit verilebilir.

Maddi Olmayan Varlıklar

 • Fikri Mülkiyet: Patentler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar gibi sahibinin fikirlerinden ve yaratıcılığından değer elde eden varlıklar.
 • Şerefiye: Bir satın alma sırasında bir şirket için maddi varlıklarından fazla ödenen primi temsil eder. Bir şirketin itibarının, müşteri tabanının ve diğer maddi olmayan faktörlerin değerini yansıtır.
 • Marka Değeri: Tanınmış ve güvenilir bir marka adıyla ilişkilendirilen değerdir.
 • İnsan Sermayesi: Bir işletmenin genel değerine katkıda bulunan çalışanların becerileri, bilgileri ve deneyimleri.

Varlıkların Temel Özellikleri

 1. Sahiplik: Bir varlık, bir bireyin, şirketin veya hükümetin sahip olduğu ve üzerinde kontrol sahibi olduğu bir şeydir.
 2. Değer: Varlıklar ekonomik değere sahiptir ve takas edilebilir veya satılabilir. Bir varlığın değeri piyasa koşullarına bağlı olarak zaman içinde dalgalanabilir.
 3. Gelecekteki Faydalar: Bir varlığa sahip olmak genellikle gelecekteki ekonomik fayda beklentisi ile gerekçelendirilir. Örneğin, kiralık bir mülke sahip olmak kira geliri sağlayabilir.
 4. Ölçülebilirlik: Varlıklar genellikle tarihi maliyet veya adil piyasa değeri üzerinden finansal tablolara kaydedilir ve değerlerinin ölçülmesine olanak sağlar.

Bilançodaki Varlıklar

Muhasebede varlıklar, bilançonun önemli bir bileşenidir. Bilanço, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını göstererek, bir şirketin belirli bir zamandaki mali durumunun anlık görüntüsünü sağlar. Bilanço için formül şöyledir:

Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar

Varlıklar genellikle cari veya cari olmayan (uzun vadeli) varlıklar olarak sınıflandırılır:

 1. Dönen Varlıklar: Bir yıl içinde nakde dönüştürülmesi veya kullanılması beklenen varlıklar. Örnekler arasında nakit, alacak hesapları ve envanter yer alır.
 2. Duran Varlıklar: Faydalı ömrü bir yıldan fazla olan varlıklar. Örnekler arasında maddi duran varlıklar, tesisler, ekipmanlar ve uzun vadeli yatırımlar yer alır.

Özetle, varlıklar, gelecekte fayda sağlayabilecek ekonomik kaynakları temsil eden finansın temel bileşenleridir. Finansal analizde, yatırım kararlarında ve bireylerin ve işletmelerin genel finansal sağlığının anlaşılmasında çok önemli bir rol oynarlar.

One thought on “Varlık Ne Demek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *