Enflasyon - FİNANSDERGİSİ.COM

Enflasyon

Ekonomi ve finans alanında “enflasyon”, bir para biriminin satın alma gücünde azalmaya yol açacak şekilde mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesinin yükselme oranını ifade eder. Başka bir deyişle, belirli bir süre içinde bir mal ve hizmet sepetinin genel fiyat seviyesindeki yüzde artışı yansıtır.

Enflasyon

Enflasyonun Nedenleri

 • Talep-Çekiş Enflasyonu: Mal ve hizmetlere olan talep arzı aştığında ortaya çıkar ve fiyatlarda artışa neden olur.
 • Maliyet İtici Enflasyon: Üretim maliyetleri arttığında ortaya çıkar ve üreticilerin kar marjlarını korumak için fiyatları yükseltmelerine neden olur.

Enflasyon Ölçümü

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketiciler tarafından mal ve hizmetler için ödenen fiyatlarda zaman içinde meydana gelen ortalama değişimi inceleyen ve yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür.
 • Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Yerli üreticilerin mal ve hizmetleri için aldıkları satış fiyatlarında zaman içinde meydana gelen ortalama değişimi ölçer.

Enflasyonun Etkileri

 • Azalan Satın Alma Gücü: paranın satın alma gücünü aşındırır, yani aynı miktarda para daha az mal ve hizmet satın alır.
 • Belirsizlik: Yüksek veya öngörülemeyen ekonomide belirsizlik yaratarak işletmelerin ve bireylerin gelecek için plan yapmasını zorlaştırabilir.
 • Servetin Yeniden Dağılımı: Servetin yeniden dağılımına yol açarak borç verenler pahasına borç alanlara fayda sağlayabilir.

Enflasyon Türleri

 • Hiperenflasyon: Son derece yüksek ve tipik olarak hızlanan enflasyon. Bir ülkenin para biriminin çökmesi de dahil olmak üzere ciddi ekonomik sonuçları olabilir.
 • Stagflasyon: Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yavaş ekonomik büyümenin bir arada olduğu bir durum.

Enflasyonun Kontrolü

 • Merkez Bankası Politikaları: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Federal Rezerv gibi merkez bankaları, enflasyonu kontrol etmek için para politikası araçlarını (örneğin faiz oranları) kullanır.
 • Maliye Politikası: Hükümetler de enflasyonu etkilemek için vergilendirme ve devlet harcamaları gibi maliye politikalarını kullanabilir.

Enflasyon Oranı Hedefleri

Birçok merkez bankası fiyat istikrarını korumak için oranı hedefleri belirler. Ilımlı ve istikrarlı bir enflasyon oranının genellikle ekonomik büyüme için elverişli olduğu düşünülür.

Deflasyon

Enflasyonun tersi olan deflasyon, mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesi düştüğünde ortaya çıkar. Deflasyon kulağa olumlu gelse de, harcamaların azalmasına ve ekonomik durgunluğa yol açabilir.

Ekonominin ve finansal piyasaların çeşitli yönlerini etkilediği için enflasyonu anlamak işletmeler, yatırımcılar, politika yapıcılar ve bireyler için çok önemlidir. Merkez bankaları enflasyonu dikkatle izler ve hedeflerine ulaşmak ve ekonomik istikrarı desteklemek için politikalarını ayarlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *