Monday, May 27News That Matters

Hesaplamalar

Bileşik faiz Hesaplama

Hesaplamalar
Bileşik faiz, finans ve yatırım alanında, özellikle de tasarruf ve borçlanma konularında temel bir kavramdır. Başlangıçtaki anapara ve ayrıca önceki dönemlerden biriken faiz üzerinden hesaplanan ve böylece zaman içinde bileşik hale gelen faizi ifade eder. Daha basit bir ifadeyle, bileşik faiz faiz üzerine faizdir. Birleşik Faiz Hesaplayıcı body { font-family: Arial, sans-serif; } .container { max-width: 400px; margin: 0 auto; padding: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; } input[type="number"] { width: 100%; padding: 8px; ...
Fiyat-Kazanç Oranı – (F/K oranı)

Fiyat-Kazanç Oranı – (F/K oranı)

Hesaplamalar, Sözlük
Fiyat-Kazanç Oranı (F/K oranı), yatırımcılar ve analistler tarafından bir şirketin hisse senedinin göreceli değerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir finansal metriktir. Bir şirketin hisse senedinin piyasa fiyatının hisse başına kazanca (EPS) bölünmesiyle hesaplanır. F/K oranı, piyasanın bir şirketin kazançlarına nasıl değer verdiğine dair fikir veren bir değerleme aracıdır. Fiyat-Kazanç Oranı body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; margin: 50px; text-align: center; } h1 { color: #333; font-size: 32px; margin-bottom: 20px; } label { font-size: 20px; margin-right: 10px; col...