Bileşik faiz Hesaplama - FİNANSDERGİSİ.COM

Bileşik faiz Hesaplama

Bileşik faiz, finans ve yatırım alanında, özellikle de tasarruf ve borçlanma konularında temel bir kavramdır. Başlangıçtaki anapara ve ayrıca önceki dönemlerden biriken faiz üzerinden hesaplanan ve böylece zaman içinde bileşik hale gelen faizi ifade eder. Daha basit bir ifadeyle, bileşik faiz faiz üzerine faizdir.

Birleşik Faiz Hesaplayıcı

Birleşik Faiz Hesaplayıcı

İşte bileşik faizin ayrıntılı bir açıklaması

 1. İlk Anapara: Anapara olarak bilinen başlangıçtaki bir miktar para ile başlar. Bu, bir tasarruf hesabına yatırılan miktar, orijinal kredi tutarı veya bir varlığa yapılan ilk yatırım olabilir.
 2. Faiz Oranı: Faiz oranı, belirli bir süre boyunca, genellikle yıllık olarak tahsil edilen veya ödenen anapara yüzdesidir. Borç para almanın maliyeti veya yatırımlardan elde edilen getiridir. Faiz oranı anaparaya ve birikmiş faize uygulanır.
 3. Bileşik Dönem: Finansal aracın şartlarına bağlı olarak yıllık, altı aylık, üç aylık, aylık ve hatta günlük gibi çeşitli dönemler üzerinden hesaplanabilir. Faiz ne kadar sık bileştirilirse, bakiye o kadar hızlı büyür.
 4. Birikim: Her bileşik dönemin sonunda, faiz anaparaya eklenir ve sonraki faiz hesaplamaları bu yeni, daha yüksek tutara dayanır. Bu, zaman içinde kazanılan faizin kendisinin faiz kazandığı ve toplam tutarda üstel büyümeye yol açtığı anlamına gelir.
 5. Formül: Bileşik faiz hesaplama formülü şöyledir:
  • [ A = P(1 + r/n)^{nt} ]

Nerede:

 • ( A ) faiz dahil olmak üzere yatırımın/kredinin gelecekteki değeridir.
 • ( P ) anapara yatırım tutarıdır (başlangıç tutarı)
 • ( r ) yıllık faiz oranıdır (ondalık olarak)
 • ( n ) faizin birim ( t ) başına (genellikle yıllık) bileşik sayısıdır
 • ( t ) paranın yıl cinsinden yatırıldığı/borç alındığı süredir
 1. Etki: Bileşik faizin hem tasarruf hem de borçlanma üzerinde derin bir etkisi vardır. Tasarruf yaparken, bileşik faiz yatırımların zaman içinde katlanarak büyümesini sağlayarak getirileri en üst düzeye çıkarır. Öte yandan, borç alırken, bileşik faiz, faiz düzenli olarak ödenmezse, zaman içinde önemli ölçüde daha yüksek miktarlarda borçlanmaya yol açabilir.
 2. Uzun Vadeli Etkiler: Para ne kadar uzun süre yatırımda veya borçta kalırsa, bileşik faizin etkisi o kadar büyük olur. Bu genellikle “paranın zaman değeri” ilkesi olarak adlandırılır ve finansal karar almada zamanın önemini vurgular.

Genel olarak, bileşik faizi anlamak, ister emeklilik için tasarruf etmek, ister borsaya yatırım yapmak veya borç yönetimi olsun, bilinçli finansal kararlar almak için çok önemlidir. Tutarlı tasarrufun gücünü ve yüksek faizli borcun potansiyel tuzaklarını vurgular.

Kaynak: https://www.investor.gov/financial-tools-calculators/calculators/compound-interest-calculator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *